ظوابط آموزشی

پاره اي از مقررات آموزشي دوره هاي  هنر هاي كاربردي

 

از هنر جويان محترم خواهشمنديم هنگام ثبت نام در گروه هنر هاي كاربردي به موارد زير توجه نمايند :

 

1-     دوره هاي كوتاه مدت ، ضمن خدمت و ضمن تحصيل است به اين معني كه هر فرد علاقمند ميتواند در كنار كار و تحصيل به فراگيري آموزش كوتاه مدت بپردازد

2-    در هفته 2 تا 3 جلسه كلاس يا كارگاه تشكيل ميشود كه اغلب بعد از ظهر و گاهي صبح خواهد بود

3-    جلسات آموزشي، علمي و عملي است و بيشتر به شكل كارگاه برگزار ميشود

4-    براي شركت در دوره دارا بودن حد اقل مدرك تحصيلي  ديپلم لازم  است

5-    پذيرش در دوره، آزمون ورودي ندارد اما در پايان هر ترم آزمون به صورت ژوژمان برگزار ميشود كه همه هنر جويان ملزم به شركت در آن ميباشند

تذكرمهم : عدم شركت در ژوژمان به هر دليل به معني اخذ نمره صفر  در آن درس مي باشد

6-    نمره قبولي 60 از 100 است و چنانچه هنرجويي نمره اش بين 40 تا 60 باشد، ميتواند با پرداخت 20% شهريه در ژوژمان بعدي شركت كند و اگر نمره كمتر از 40 كسب نمايد ميبايست ترم بعد با پرداخت كل شهريه در كلاس درس حضور يابد

7-    هنر جويان موظفند در كليه كلاسهاي درس به طور منظم و به موقع شركت نمايند در غير اينصورت استاد ميتواند از ورود هنر جويان بي نظم جلوگيري نمايد

8-    غيبت بيش از يك پنجم جلسات كلاسي (2 جلسه) موجب محروميت از شركت در كلاس و در آزمون خواهد شد

9-    استفاده از تلفن همراه و مواد غذايي  در كلاس درس ممنوع است

10-  هنر جويان در طول دوره، تنها يك ترم ميتوانند از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند و بيش از اين، با پرداخت يك چهارم شهريه ترم، و موافقت مدير گروه امكان پذير خواهد بود 

11-  پس از پايان دوره گواهينامه تخصصي به همراه ريز نمرات  از سوي جهاد دانشگاهي صادر خواهد شد

12-  كليه كلاسها در صورت رسيدن به حد نصاب لازم تشكيل ميشود

13- چنانچه كلاسي به حد نصاب نرسد هنرجو ميتواند يكي از اقدامات زير را انجام دهد

-        شهريه كلاس را به كلاسهاي ديگراز همان گروه  انتقال دهد

-        شهريه را استرداد نمايد

-        شهريه را براي ترم آينده ذخيره نمايد 

 

تذكر مهم  :  از اولين جلسه كليه كلاسها ، تدريس انجام ميشود، بنا براين لازم است هنرجويان ، لوازم مورد نياز كلاس را به همراه داشته باشند.

معماري داخلي :    تخته شاسي و كاغذ طراحي A3 كاغذ A4 مداد نرم و سخت اتود تراش و پاك كن دفترچه يادداشت و خودكار خط كش

عكاسي ديجيتال :    دوربين ديجيتال - كاغذ A4 - دفترچه يادداشت و خودكار- اتود يا مداد- تراش و پاك كن