معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

گالری معماری و اسكیس

گالری معماری و اسكیس

كارگاه خلاقیت كاربردی در معماری و اسكیس

مورخ  94/3/24 برگزار گردید

DSCF4445   444199  DSCF4436  
 DSCF4421  445525    
       

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.