معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره های تکدرس سه ماهه

اموزش تخصصی تکدرس سه ماهه

 

آموزش تک درس های تخصصی هنر به همراه گواهینامه معتبر و قابل ترجمه

ردیف

عنوان دوره

ساعت آموزش

روز و ساعت

تشکیل کلاس

هزینه دوره (تومان)

1

تربیت مربی کودک

120

دوشنبه-

سه شنبه-چهارشنبه13-9

300000

2

تربیت مربی هنر کودک

90

دوشنبه- چهارشنیه 18-14

480000

3

گریم کودکان

12

دوشنبه16-14

120000

4

رودوزی های سنتی

45

پنجشنبه12-9

330000

5

رودوزی های مدرن

45

پنجشنبه16-13

330000

6

چرم دست دوز

40

سه شنبه16-13

260000

7

نقاشی روی شیشه(ویترای)

32

یکشنبه12-9

220000

8

فتوشاپ عکاسی

40

شنبه16-13

260000

9

تدوین و ادیت فیلم و صدا

نرم افزار Edius

20

چهارشنبه16-14

190000

10

نورپردازی در عکاسی

42

چهارشنبه12-9

280000

11

نمایش نامه نویسی

48

یکشنبه12-9

250000

12

پته دوزی

15

یکشنبه12-9

130000