معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

3DS MAX

طراحی و چاپ پارچه

           

     مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                                   واحد هنر

نرم افزار های هنر و معماری

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

1

3دی -مکس

 

40

پنج شنبه 17-13

260000

2

اتوکد

 

40

چهار شنبه12-9

260000

3

فتوشاپ مقدماتی

 

30

دوشنبه 19-16

240000

 

فتوشاپ

پیشرفته

 

30

پنجشنبه20-17

240000

4

ایلاستریتور

استاد جراحی

30

پنج شنبه11-8

240000

5

جمینی

استاد جراحی

30

دوشنبه19-16

240000

6

ماتریکس

مقدماتی

 

30

دوشنبه16-13

240000

7

ماتریکس

پیشرفته

 

30

چهارشنبه19-16

240000

8

ICDL

مقدماتی

استادپهلوان

40

یکشنبه20-17

260000

9

ICDL

پیشرفته

استادپهلوان

40

سه شنبه20-17

260000

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.