معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره تربیت مربی هنر کودک

دوره تربیت مربی هنر کودک

               

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

برنامه آموزشی ترم زمستان 97 دوره­ی تربیت مربی هنر کودک دانشگاه هنر

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

هنر کودک

70

پنجشنبه16-9

530000