معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره عكاسی دیجیتال

دوره عكاسی دیجیتال

آموزش عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال دارای سه جنبه­ی علمی، صنعتی و هنری است؛ به‌عنوان یک پدیده­ی علمی متولد شد، به‌شکل یک صنعت گسترش یافت و به عنوان هنر تثبیت شد.
در دوره­ی آموزشی عکاسی دیجیتال تمام تکنیک­های مرتبط با عکاسی از جمله: نورپردازی، سبک شناسی، فتوشاپ و نقد عکس به هنرجو آموزش داده می شود، و علاوه بر این ها فنون بازاریابی و شیوه­های کارآفرینی نیز به هنرجو آموزش داده می شود

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی هنر

برنامه آموزشی ترم تابستان 98 تکنسین آتلیه عکاسی

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم 1

عکاسی پایه

مجید زمانی

30

کد 1 - یکشنبه 16-19

315000

مجید زمانی

کد 2جمعه 12-9

*درصورت تکمیل ظرفیت*

کد 3چهارشنبه 13-16

کارگاه کامپیوتر

(فتوشاپ عمومی)

مجید زمانی

30

کد1-شنبه 13-10

315000

مجید زمانی

کد2-جمعه 15-12

*درصورت تکمیل ظرفیت*

کد3-چهارشنبه 19-16

ترم 2

کارگاه عکاسی و نورپردازی پرتره*

الهام آذر

30

کد 1یکشنبه 16-19

315000

محمدجعفر حاج صادقی

کد2پنج شنبه 12-9

کارگاه تخصصی رتوش پرتره

مجید زمانی

30

یکشنبه 13-16

 
315000

ساخت آلبوم دیجیتال و فنون عرضه و نمایش عکس*

مجید زمانی

30

یکشنبه 10-13

315000

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی هنر

برنامه آموزشی ترم تابستان 98 دوره جامع عکاسی

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم 1

عکاسی پایه

مجید زمانی

30

کد 1 - یکشنبه 16-19

315000

مجید زمانی

کد 2جمعه 12-9

*درصورت تکمیل ظرفیت*

کد 3چهارشنبه 13-16

مباني هنر هاي تجسمي و ترکیب بندی در عکاسی

الهام آذر

30

یکشنبه13-16

315000

کارگاه کامپیوتر

(فتوشاپ عمومی)

مجید زمانی

30

کد1-شنبه 13-10

315000

مجید زمانی

کد2-جمعه 15-12

*درصورت تکمیل ظرفیت*

کد3-چهارشنبه 19-16

ترم 2

کارگاه عکاسی و نورپردازی پرتره*

الهام آذر

30

کد 1یکشنبه 16-19

315000

محمدجعفر حاج صادقی

کد2پنج شنبه 12-9

سیرتحول عکاسی، سبک‌ها و مکاتب

زانیار بلوری

20

سه شنبه 18-16

210000

عکاسی پیشرفته*

محمدجعفر حاج صادقی

30

پنج شنبه 15-12

315000

تاریکخانه دیجیتال (فتوشاپ و لایتروم)*

مجید زمانی

30

سه شنبه 16-13

315000

ترم 3

تجزیه و تحلیل و نقد عکس

زانیار بلوری

20

سه شنبه 13-11

210000

کارگاه عکاسی ونورپردازی تبلیغاتی*

محمدجعفر حاج صادقی

30

چهارشنبه 10-13

315000

پروژه نهایی و روش های عرضه و نمایش عکس*

زانیار بلوری

30

سه شنبه 18-16

315000

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.