معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره عكاسی دیجیتال

دوره عكاسی دیجیتال

آموزش عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال دارای سه جنبه­ی علمی، صنعتی و هنری است؛ به‌عنوان یک پدیده­ی علمی متولد شد، به‌شکل یک صنعت گسترش یافت و به عنوان هنر تثبیت شد.
در دوره­ی آموزشی عکاسی دیجیتال تمام تکنیک­های مرتبط با عکاسی از جمله: نورپردازی، سبک شناسی، فتوشاپ و نقد عکس به هنرجو آموزش داده می شود، و علاوه بر این ها فنون بازاریابی و شیوه­های کارآفرینی نیز به هنرجو آموزش داده می شود

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی واحد هنر

برنامه ترم زمستان دوره جامع عكاسي

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم 1

عكاسي پايه

مجید زمانی

30

شنبه 19-16

270000

محمد جعفر حاج صادقی

چهارشنبه 16-13

مجید زمانی

چهارشنبه 19-16

محمد جعفر حاج صادقی

پنج شنبه 16-13

مجید زمانی

جمعه 13-10

مباني هنر هاي تجسمي و ترکیب بندی در عکاسی

نیلوفر درستی

30

شنبه 16-13

270000

الهام آذر

یکشنبه 19-16

کارگاه کامپیوتر

(فتوشاپ عمومی)

نیلوفر درستی

30

کد 1شنبه 13-10

270000

مجید زمانی

کد3 یکشنبه 16-13

درصورت تکمیل ظرفیت

چهارشنبه 13-10

درصورت تکمیل ظرفیت

چهارشنبه 16-13

مجید زمانی

کد 2جمعه 16-13

ترم 2

کارگاه عکاسی و نورپردازی پرتره*

الهام آذر

30

یکشنبه16-13

270000

محمد جعفر حاج صادقی

پنج شنبه 12-9

سیرتحول عکاسی، سبک ها و مکاتب

زانیار بلوری

20

سه شنبه15-13

180000

عکاسی پیشرفته*

مجید زمانی

30

دوشنبه 19-16

2700000

پنج شنبه 19-16

تاریکخانه دیجیتال (فتوشاپ و لایتروم)*

مجید زمانی

30

سه شنبه 13-10

270000

جمعه 19-16

ترم 3

تجزیه و تحلیل و نقد عکس

زانیار بلوری

20

سه شنبه 17-15

180000

کارگاه عکاسی ونورپردازی تبلیغاتی*

محمد جعفر حاج صادقی

30

چهارشنبه 12-9

270000

چهرشنبه 19-16

پروژه نهایی و روش های عرضه و نمایش عکس*

زانیار بلوری

30

سه شنبه 20-17

270000

 

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی واحد هنر

برنامه ترم زمستان دوره تکنسین آتلیه عکاسی

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم 1

عكاسي پايه

مجید زمانی

30

شنبه 19-16

270000

محمد جعفر حاج صادقی

چهارشنبه 16-13

مجید زمانی

چهارشنبه 19-16

محمد جعفر حاج صادقی

پنج شنبه 16-13

مجید زمانی

جمعه 13-10

کارگاه کامپیوتر

(فتوشاپ عمومی)

نیلوفر درستی

30

کد1 شنبه 13-10

270000

مجید زمانی

کد 3یکشنبه 16-13

درصورت تکمیل ظرفیت

چهارشنبه 13-10

درصورت تکمیل ظرفیت

چهارشنبه 16-13

مجید زمانی

کد 2جمعه 16-13

ترم 2

کارگاه عکاسی و نورپردازی پرتره*

الهام آذر

30

یکشنبه16-13

270000

محمد جعفر حاج صادقی

پنج شنبه 12-9

کارگاه تخصصی رتوش پرتره

مجید زمانی

30

سه شنبه19-16

270000

پنج شنبه 16-13

ساخت آلبوم دیجیتال و فنون عرضه و نمایش عکس*

مهدی نوری مقدم

30

یکشنبه 13-10

270000

1- در صورتی که هنرآموزان به هر دلیلی امکان ثبت نام ترم ها بصورت یکجا را نداشته باشند (عدم هماهنگی زمانی با برنامه کامل ترم و...) امکان ثبت نام وگذراندن تعدادی از دروس هرترم و یا بصورت تک درس باتوجه به شرایط زمانی و مالی هنرآموزان وجود دارد.
شایان ذکر است برای دریافت مدرک دوره جامع آموزش عکاسی هنرآموزان میبایست کلیه دروس دوره را باموفقیت به پایان برسانند

2- ثبت نام در کلاسهایی که با علامت ستاره مشخص شده اند مستلزم گذراندن دروس پیش نیاز مربوط در ترم های قبلی می باشند

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.