معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

طراحی و چاپ پارچه

نقاشی و چاپ پارچه

 

        

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

جهاد دانشگاهی هنر

برنامه آموزشی ترم تابستان98 نقاشی و چاپ روی پارچه

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم 1

نقاشی و چاپ پارچه

سیما حاجی زاده

30

کد 1 - چهار شنبه19-16

315000

کد 2- پنج شنبه 12-9

        

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.