معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

طراحی و چاپ پارچه

طراحی و چاپ پارچه

           

        

       مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                                       واحد هنر

برنامه ترم پاییز طراحی و چاپ پارچه

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم 1

طراحی و چاپ پارچه

 

30

چهار شنبه19-16

260000

        


 

درباره ما:

جهاد دانشگاهی واحد هنر با پشتوانه 30 سال تجربه و با برخورداری از ظرفیت ای متنوع و به روز ، فعالیت های گسترده ای را در حوزه ارایه خدمات آموزشی ،به عموم افراد جامعه و تامین نیازهای آموزشی دستگاهای و نهاد دهای دولتی و غیر دولتی ارایه مینماید.