معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

مجسمه سازی

مجسمه سازی

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه مجسمه سازی

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

آموزش فرم شناسی و مدل سازی

20 ساعت

10 جلسه

چهارشنبه

13-16

خانم قنبری

165000

ترم 2

آموزش قالب گیری

20 ساعت

10 جلسه

چهارشنبه

13-16

خانم قنبری

165000