معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

چاپ

عروسک روسی گروه کودک و نوجوان

بزودی ...

 

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

 

مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي

 

جهاد دانشگاهی

 

واحد هنر

 

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

8

عروسک سازی

30

چهارشنبه

10 الی 12

200000