معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

چاپ

چاپ گروه کودک و نوجوان

بزودی ...

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه چاپ

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

آموزش چاپ سیلک، آموزش چاپ چوب

20 ساعت

10 جلسه

دوشنبه

8-12

آقای عالمی

165000