معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

ایندیزاین

ایندیزاین

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه ایندیزاین

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

مقدماتی

20 ساعت

10جلسه

شنبه، سه شنبه

16-18

آقای حکیم

165000

ترم 2

پیشرفته

20 ساعت

10جلسه

شنبه، سه شنبه

16-18

آقای حکیم

165000