معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

معرق چوب

معرق چوب

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

برنامه آموزشی ترم تابستان 97 کودک و نوجوان دوره­ی معرق دانشگاه هنر

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

معرق

30ساعت

سه شنبه

(13-16)

240000