معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

هنرهای خلاق

هنرهای خلاق

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

برنامه آموزشی ترم تابستان 97 کودک و نوجوان دوره­ی خلاقیت و دکوراسیون دانشگاه هنر

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

خلاقیت و دکوراسیون داخلی

40ساعت

یکشنبه و سه شنبه

(9-11)

300000