معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

چرم و نمد

]چرم و نمد

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

برنامه آموزشی ترم تابستان 97 کودک و نوجوان دوره­ی چرم دست دوز دانشگاه هنر

رديف

عنوان درس

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

کل دوره

چرم دست دوز

40ساعت

شنبه و چهار شنبه

(9-11)

300000