معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

چرم و نمد

]چرم و نمد

            

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                           برنامه چرم و نمد

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

عروسک های نمدی

10 ساعت

شنبه

سه شنبه

10-12

خانم اسلامی

80000

ترم 2

چرم دست دوز

10 ساعت

شنبه

سه شنبه

10-12

خانم اسلامی

80000