معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

کاریکاتور

کاریکاتور

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي             جهاد دانشگاهی

                                                                                                                                                         واحد هنر

گروه سنی 17-7 سال

                                         برنامه کاریکاتور

ردیف

عنوان درس

مدت ساعت

روز و ساعت تشکیل کلاس

استاد

شهریه (تومان)

ترم 1

شخصیت سازی

20 ساعت

10 جلسه

یکشنبه، چهارشنبه

10-12

آقای فرهادی

165000

ترم 2

کاریکاتور موضوعی

20 ساعت

10 جلسه

یکشنبه، چهارشنبه

10-12

آقای فرهادی

165000