معاونت آموزشی جهاددانشگاهی-واحد هنر

دوره ساخت زیورآلات

دوره ساخت زیورآلات

 

ساخت زیور آلات              

   مرکز آموزش تخصصی هنرهاي كاربردي         

   جهاد دانشگاهی  واحد هنر

برنامه آموزشی ترم پاییز دوره­ی مینای خانه بندی دانشگاه هنر

 

رديف

عنوان درس

استاد

مدت

ساعت

روز و ساعت

تشكيل كلاس

شهريه

(تومان)

ترم 1

مینای خانه بندی

 

خ ثابت

30

شنبه و سه شنبه سه کد

(9 الی 12، 13 الی 16، 16الی 19)

450000

ترم 2

مینای خانه بندی

خ ثابت

30

شنبه و سه شنبه سه کد

(9 الی 12، 13 الی 16، 16الی 19)

450000